KENDRILL AB är ett företag som i första hand sysslar med uthyrning av maskiner avsedda för håltagning och demolering. Vi kan även reparera och utföra service på diverse maskiner. Förutom uthyrning säljer vi håltagnings utrustning och utför håltagning i betong. Vi hyr även ut Brokk 40 och Brokk 90 som passar bra vid mindre rivningsjobb.
MASKINUTHYRNING
FÖRSÄLJNING AV HÅLTAGNINGSUTRUSTNING
REPARATION OCH SERVICE AV MASKINER
HÅLTAGNINGSARBETEN I BETONG
UTHYRNING AV BROKKAR
KENDRILL AB
MURMÄSTARVÄGEN 21-23
127 35 SKÄRHOLMEN

KENDRILL@TELIA.COM
TEL. 08-88 04 45
FAX. 08-646 02 74

  är en demoleringsmaskin
  som passar bra för mindre
  jobb.

  är det nyaste tillskottet i
  Brokk-familjen och passar
  bra i trånga utrymmen.