Vi på Kendrill AB ägnar oss även åt försäljning av dynamit, sågar
och borrmaskiner m.m.
För mer information och prislista kan du ringa oss på
08-88 04 45.


SINGELDYNAMIT
GOLVSÅGAR FÖR BETONG
ASFALTSÅGAR
BETONGBORRMASKINER
DIAMANTBORRAR OCH DIAMANTKLINGOR