VIkt från 5 till 30 kg.

Hilti och Bosch är konstruerade för att ge en snabb borrning av hål upp till 100 mm i hård betong, sten eller murverk. Den är även lämplig för bilning, skrotning, spårupptagning mm.
Kango 2500 är den kraftigaste av Kangobrytarna avsedd för uppbrytningav fundament, bilning i betong och asfalt samt stampning m.m.