Darda spräcker alla typer av betong och sten.

För asfalt och betong. Skärdjup 400 mm.
Finns både el- och diseldriven.