Borrar och borrkronor

Borrkronor, borrskaft och bergborrar med skär i olika dimensioner; exv. 35 och 45 mm i diameter.

Scroll to Top