Små och lätta dieseldrivna luftkompressorer

Vi hyr ut olika modeller av mobila luftkompressorer som kan kopplas efter bil. Vi hyr ut dem både separat eller ihop med bergborrutrustning. Luftflödet varierar mellan modellerna men går upp till 5 kubikmeter per minut (8,33 l/s).

Scroll to Top