Fett till Darda

Dardafett för att underhålla de hydrauliska spräckarna.

Dardans kil och bläck måste smörjas ofta för både prestanda och livslängd.

Scroll to Top