Bergspräckning

Vi hyr ut och säljer utrustning för att spräcka i berg. När arbetsplatsen är för trång eller när det finns många närliggande byggnader är bergspräckning en perfekt lämpad metod. Det finns många metoder för att spräcka berg. Som till exempel att spräcka berg med kilar, hydraulisk spräckcylinder eller spräckning av berg med Snigeldynamit. Här kan du läsa om vilken metod av spräckning som är bäst lämpad för ditt projekt! Vi hjälper dig gärna inför ditt projekt då vi är experter med väldigt många års erfarenhet av bergspräckning och Darda. Kontakta oss idag!

Bergspräckning Darda
Spräcka berg

Vad är bergspräckning?

Bergspräckning är en vibrations- och dammfri lösning för borttagning av berg, vilket gör den ideal i tätbebyggda områden och/eller känsliga miljöer. Till följd av att spräckningen sker så skonsamt finns inte heller några krav på tidskrävande och dyra tillstånd eller besiktningar. Vi har olika storlekar av hydrauliska bergspräckare anpassat efter storleken på projekten. Vi har handhållna spräckare, Darda C4 och Darda C12, som en person kan lyfta själv. Sedan har vi också större maskinburna spräckare, Darda C20, som monteras på en grävmaskin.

Hyr bergspräckare här

Olika typer av bergspräckning

1. Hydraulisk spräckning (Darda, hydraulisk spräckcylinder)

2. Snigeldynamit eller Snigamit

3. Spräckning med slägga och handkilar

Bergspräckning Darda
Spräcka berg

Hur spräcker man berg?

Det enkla svaret är att man borrar ett hål, vilket alltid är första steget för att ta bort berg oavsett om du ska spränga eller spräcka. Därefter behöver du något som expanderar med stor kraft nere i hålet för att berget ska ge efter. Detta kan göras med manuella kilar och slägga (mindre jobb), expanderande bruk (snigeldynamit) eller med en hydraulisk spräckcylinder. Den senaste är egentligen samma metod som de manuella kilarna men du slipper stå och slå med slägga och kan avverka betydligt mer åt gången. Istället för handkraft använder du ett hyrauliskt aggregat som kan drivas på vanlig hushållsström (230V 1-fas).

I slutet av en bergspräckning krävs en stark och smidig maskin för att forsla bort allt avfall på ett smidigt sätt. Vi har elektriska minidumpers till både uthyrning och försäljning. Hyr elektrisk minidumper. Vi erbjuder också bensindrivna minidumpers för uthyrning. Hyr minidumper. Välkommen!

Bergspräckning

Vad är skillnaden mellan Snigeldynamit och hydraulisk spräckning?

Hydraulisk bergspräckare som Darda expanderar hålet med hydraulik genom att en kil pressas ned mellan två bleck och därmed ökar avståndet mellan dessa. Det två blecken trycker i sin tur på insidan av hålet med flera hundra tons tryck tills berget ger efter. Hålet spräcks långsamt och det sker aldrig någon detonation. Med Snigeldynamit hälls en rinnande massa ner i hålet och expanderar när blandningen hårdnat.

Fördelen med hydraulisk spräckare är:

- Du kan styra spräck-riktningen och därmed uppnå ett finare/mer exakt slutresultat

- Resultatet syns direkt och du behöver inte vänta till dagen efter för att se om det blivit som du tänkt dig

Bergspräckare

Vad ska man tänka på när man spräcker berg med Darda hydraulisk bergspräckare?

1. Borrhålens dimensioner

Borrhålens dimensioner är viktiga för att uppnå rätt resultat. Borrhålets diameter får inte vara för litet då det kan bli problem att få ner spräckutrustningen i hålet. Är diametern istället för stor tappar man spräckkraft. Djupet på borrhålet är främst viktig för att kilen inte ska kunna nå botten på hålet och skadas. Därför är det också viktigt att kontrollera att det inte kommit ned sten/grus i hålet och att hålet är rakt och fritt innan man sänker ned Dardan. Rätt dimensioner för respektive modell av stenspräckare hittar du under respektive produkt här på hemsidan.

2. Hålla koll på borrmönster

I de flesta fall spräcker man bort berg för att ge plats för något annat. Vanligast är att man borrar hål i en linje och spräcker ut mot en kant så att bitarna har någonstans att ta vägen. Ibland kan man först behöva skapa en kant genom att borra snett nedåt och spräcka uppåt. Beroende på ytan och djupet på det man vill ha bort kan man behöver man spräcka i flera omgångar. Enklast är att spräcka utefter en linje och sedan flytta den succesivt bakåt till önskad slutlinje. Vill man sedan djupare gör man samma sak på den nya frilagda ytan under. Vi har guider med bilder och tips men ni är också välkomna att diskutera direkt med oss. Avståndet mellan hålen och till kanten varierar väldigt mycket beroende på bergets egenskaper. Vårt tips är därför att börja med att hålla nere dessa avstånd för att sedan succesivt öka när man märker att det spricker lätt utan större motstånd.

3. Hantering av spräckaren

Handhållna spräckare lyfter du själv upp och ner ur hålet. Tänk på att smörja glidytorna minst varannat hål för att minska friktionen. Genom att minska friktionen får man ut mer kraft i spräckningen och minskar risken för slitage och skador på de aktiva delarna. När du ställt Dardan i hålet och kilen åker ut räcker det att du håller i slangarna så att den inte faller när berget spricker.

4. Använd skyddsutrustning

Även om spräckningen sker så pass skonsamt rekommenderar vi alltid att ha handskar, skyddsglasögon och hörselskydd då man oftast ändå haft nytta av det under den föregående borrningen. Långärmat och långbyxor som skydd är verkligen att föredra då skut och sten som spräckts loss ofta kan få vassa kanter.

Läs mer och hyr bergspräckare här
Bergspräckning
Tillstånd

Sprängtillstånd – Får man spräcka berg?

För att spränga behöver du tillstånd. Men med våra metoder Darda, vår hydrauliska bergspräckare eller Snigeldynamit, så kan du spräcka berg utan att behöva söka om sprängtillstånd eller heller inte betala för dyr besiktning. Du slipper dessutom att göra för- eller efterbesiktningar i närliggande byggnader. Det är inte bara en väldigt säker och noggrann bergspräckning utan tack vare att du kan hyra utrustningen från oss blir den också väldigt kostnadseffektiv.

Bergspräckning Snigeldynamit
Snigeldynamit

Vad ska man tänka på när man spräcker berg med Snigeldynamit?

1. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

Skydda dina ögon och händer genom att använda glasögon och handskar. Blandningen av Snigeldynamit är nämligen både basisk och frätande.

2. Är borrhållsbredd, avstånd och djup mellan hålen rätt?

Borrhålen ska ha en diameter på 30–40 mm vid spräckning av berg. Avståndet mellan borrhålen ska vara 5 gånger håldiametern det vill säga 150–200 mm. Borrdjupet ska vara 50 mm djupare än den tänkta spricklinjen.

3. Använd rätt vattenblandning och vattentemperatur.

Är det till exempel för mycket vatten så reduceras kraften i expansionen avsevärt. Och är det för varmt vatten i blandningen eller bergets temperatur är för varm så kan blandningen spruta ut ur borrhålet.

4. Aldrig vistas ovanför hålen inom de sex första timmarna när hålen fyllts.

Det kan bli en utblåsning, att blandningen sprutar upp ur borrhålet. Därav att man ska undvika att vistar ovanför borrhålet.

5. Borra parallellt med den fria ytan eftersom snigeldynamiten expanderar vinkelrätt.

Borrhålen måste placeras så att vi uppnår frittfall.

Läs mer och köp Snigeldynamit här
Spräck med Snigeldynamit

Så spräcker du berg med Snigeldynamit

1. Se bruksanvisningen för att få till blandningen så de blir en lätt rinnande massa.
2. Fyll borrhålen direkt
3. Håll temperaturen jämn genom övertäckning och fukt för att reducera risken för urblåsning.
4. Efter ca. ett dygn har maximal spräckning uppnåtts. Klart!

Åtgång
Volymen av de hål du gjort i berget är den volym snigamit du kommer att behöva. Hur mycket snigeldynamit som behövs beror alltså helt och hållet på borrhålets diameter och djupet på hålen. Om du borrar hål med diameter 35mm behövs 1,8 kg snigamit per meter. Om du borrar 40 mm behövs 2,3 kg per meter.

Läs mer och köp Snigeldynamit här
Kontakt | Kendrill
Spräcka berg kostnad

Bergspräckning pris – Hur mycket kostar bergspräckning?

Vi kan lämna exakta priser på dagshyra, vad det kostar att köpa utrustning och reservdelar men vad ett projekt kostar i slutändan beror så mycket på förutsättningarna, ledtider och förkunskaper. Vill man få ett exakt pris på ett jobb får man nog bäst uppskattning genom att kontakta någon av våra andra professionella kunder och få en offert. Kontakta oss så kan vi säkerligen förmedla kontakter som passar även geografiskt.

Kontakta oss

Vanliga frågor bergspräckning

Spräckutrustningen är väldigt mobil och får plats i bagaget på en personbil. Utrustningen består av ett hydraulaggregat och en hydraulcylinder som inte kräver någon utbildning för att använda. Med ett reglage så styr du spräckkilen fram eller tillbaka.

De flesta som för första gången testar vad en Darda kan åstadkomma är alltid positivt överraskade. Det kanske inte är så konstigt eftersom Dardas cylindrar har en spräckkraft på upp till nästan 500 ton, samt en teoretisk spräckkraft på över 800 ton. Sedan är också Darda världens mest kraftfulla hydraulspräckare i sin storlek.

Darda är det välbeprövade originalet inom hydraulspräckare och redan på 60-talet uppfann och patenterade tysken Helmut Darda den hydrauliska bergspräckaren. Med endast 500 bar lyckas de få ut upp till 413 ton / 4048 kN verklig spräckkraft (824 ton / 8082 kN teoretisk spräckkraft).

Det är en väldigt effektiv, säker och enkel metod, på kort tid har du spräckt berget både tyst, vibrationsfritt och dammfritt. Det fungerar lika bra att spräcka berg, betong som lösa stenar. Den hydrauliska bergspräckaren är handhållen och enkel att lyfta med sig, idealisk när du ska spräcka intill hus eller andra svårtillgängliga ställen.

Välkommen att hyra eller köpa utrustning till bergspräckning hos oss i Stockholm eller Göteborg!

Det finns generellt sätt inga förbud mot att ta bort berg på sin egen tomt. Med spräckning slipper du dessutom dyra och tidskrävande processer med polistillstånd och besiktningar då det sker vibrationsfritt.

Det kan vara bra att kolla upp vad som gäller i din kommun då det exempelvis i många kommuner krävs ett marklov om man tänkt förändra markhöjden mär än 0,5 meter.

Du kan egentligen spräcka ända fram till fasaden. Våra Darda(bergspräckare) har vid flertalet gånger använts i projekt att ta bort berg i botten på källare för att skapa en högre takhöjd. Är man nära fasta objekt som väggar och stora stena måste man dock tänka på att inte ha några kroppsdelar mellan spräckaren och väggen då det är stora krafter inblandade.

Borrdjupet ska vara 50 mm djupare än den tänkta spricklinjen.

Volymen av de hål du gjort i berget är den volym snigamit du kommer att behöva. Hur snigeldynamit som behövs beror alltså helt och hållet på borrhålets diameter och djupet på hålen. Om du borrar hål med diameter 35mm behövs 1,8 kg snigamit per meter. Om du borrar 40 mm behövs 2,3 kg per meter.

Om du använder dig av manuella kilar är det vanligt att använda sig av flera samtidigt för att få större bitar och att styra sprickbildningen mellan hålen. Men vare sig om du kör med manuella kilar eller hydrauliska spräckare är det ett måste att använda sig av flera. Vid hydraulisk bergsspräckning är det absolut vanligast att bara använda sig av en åt gången och ta hål för hål. Vill man köra med flera samtidigt för att försöka få till rakare linjer är det absolut möjligt men det finns inga garantier då bergets ”fibrer” och naturliga sprickor också spelar stor roll.

Att köra kilen fram och tillbaka för att spräcka ett hål tar bara någon minut sedan lyfter du bara upp den och flyttar till nästa hål och upprepar.

När det gäller snigeldynamit tar det oftast ca 24 timmar från att du fyller hålen till fullständig spräckning uppnåtts.

Utöver detta tilkommer ju planering, borrning och bortforsling som varierar kraftigt beroende på utrustning, förutsättningar och kunskap.

Produkter till bergspräckning

Fett till Darda bergspräckare
Bergspräckare

Fett till Darda

Eco
Hydraulisk bergspräckare Darda C4
Bergspräckare

Darda C4

Håldiameter 35 mm
Rek. håldjup 50 cm
Eco
Bergspräckning Darda C12 hydraulisk bergspräckare
Bergspräckare

Darda C12

Håldiameter 45 mm
Rek. håldjup 70 cm
Bergspräckning Darda C20 maskinburen
Bergspräckare

Darda C20 C maskinburen

Håldiameter 76 mm
Rek. håldjup min 105 cm
Darda reservdelar
Bergspräckare

Darda reservdelar

Finja Bemix Snigeldynamit 4 kg
Snigeldynamit

Finja Bemix Snigeldynamit 4 kg

Eco
Bergspräckning Darda C9 | Kendrill
Bergspräckare

Darda C9

Håldiameter 45 mm
Rek. håldjup 50 cm
Spräckkilar och handkilar
Spräckkilar

Spräckkil 20 mm

Diameter 20 mm
Bergborrmaskiner | Berg
Bergborrmaskiner

Cobra Combi

Bergborrmaskiner

Borrpaket handhållet

Berg | FlexiROC T15 borrvagn
Borrvagnar

FlexiROC T15

Bergborrmaskin | Berg | Borrvagn | Dino 400
Borrvagnar

Dino 400

Spräcka berg | Kontakt
Kontakt

Kontakta oss gällande bergspräckning

Vi finns här för dig om du har frågor om bergspräckning. Vårt sortiment av bergspräckare och utrustning till det är stort. Kontakta oss om du önskar rådgivning till vilken bergspräckare som passar ditt projekt. Vi på Kendrill finns i Stockholm. Göteborg och Oslo men kan leverera våra maskiner överallt. Vi har stort kontaktnät i branschen och kan tipsa om du behöver en utförare. Vi finns här för dig när du ska ta spräcka i berg!

Kontakta oss

Senaste artiklar

Betongslipning

Betongslipning | Kendrill
Läs mer

Betonghåltagning

Betonghåltagning hos Kendrill
Läs mer

Demolering och rivning

Demolering | Kendrill
Läs mer

Stenspräckning

Stenspräckning | Kendrill
Läs mer

Kontakta oss

Vi finns här för Dig. Skriv in dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig. Välkommen till oss på Kendrill!